Girial Baars spelar på invigningen

Konstkraft får Stipendium från Carl G Beck-Friis Stiftelse

Stipendiet ska användas till Konstkrafts jubileumsutställning under sommaren 2022 i gamla industrilokalen Ånghammaren i Österbybruk.

Vi firar 20 år med en utställning på temat ”Energi”.

Deltar gör Konskrafts medlemmar och inbjudna gästutställare från tidigare år.

Barbro Paulsson

Medlem

Ulla Hägglund

Medlem

Stefan Forsberg

Medlem

Susanna Bark

medlem

Johanna Lundin

Medlem