Uppdatering: Land art Vintern 2023

Under sommaren 2023 arrangerades Land art. Projektet dokumenterades i bilder både under de dagar som arbetet pågick och även senare för att se vad som hur konsten förändrades med årstiden. Intressant nog blev några av dem synligare under vintern!

Utforska bildgalleriet nedan!

Fotografi av konstverket "lövkoja" från landart 2023, under vintern. Konstverket är uppbyggd med grenar och löv som nu blivit gamla.

Bildgalleri

Publicerat den