Land art med Konstkraft på Österbybruks herrgårdsområde 2023

Sommaren 2023 fick föreningen stöd från Region Uppsala och Kultur och fritidsnämnden i Östhammars kommun för att arbeta med konstformen Land art. Under tre dagar arbetade medlemmar i Konstkraft och inbjudna konstnärer från Gävleborg med att bygga installationer i med och av naturen. Med på plats fanns Anna Högberg från Konstnärscentrum Öst som gav en introduktion i Land art och Stefan Skoglund från Natur och kultur i Dannemorabygden som berättade om bakgrunden till platsen. Projektet dokumenterades i bilder både under de dagar som arbetet pågick och även under ett senare tillfälle på vintern. Se hur konsten förändrades med årstiderna fram till vintern!

Fotografi av Konstverket "Stenvägen" från landart 2023 under sommaren. En linje av stenar i skogen.

Land art – konsten och landskapet

Land art ger konstnärer möjlighet att jobba utomhus i samklang med naturen i projekt med flera kollegor eller ensam.

Land art brukar definieras som temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen och verk med tillfört material som monterats på plats – i något landskap.

Föreningen Konstkrafts Syfte

Föreningen Konstkraft har som syfte att verka för ett ökat intresse hos allmänheten och för olika konstyttringar genom att arrangera konstevenemang i Österbybruk samt att möjliggöra för föreningens medlemmar att verka i konstprojekt gemensamt i föreningens namn.

Fotografi av vägval 2 från landart 2023 under sommaren. Flera besökare går på en stig och vid sidan av dem står ett konstverk uppbyggd av ihopsatta pinnar.

Inbjudna konstnärer

Inbjudna konstnärer var:

  • Alexander Brandt från Torsåker
  • Daniel Nordin från Sandviken
  • Maria Lewis från Söderfors.

Deltagande konstnärer från Konstkraft

Deltagande konstnärer från Konstkraft var:

  • Barbro Paulsson Weaver
  • Johanna Lundin
  • Karin Grönberg
  • Katarina Persson.

Fotografen Barbro Paulsson har gjort en bok med bilder från projektet som du kan bläddra i och köpa via denna länk.

Bildgalleri

Publicerat den